ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები

 ელექტორნული კატალოგი
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი

 

 სამეცნიერო  ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი.

ELSEVIER - ის ბაზები:  

Elsevier ბაზაზე რეგისტრაციის ლინკი: https://account.elsevier.com/auth?fbclid=IwAR3si3HShxdM5r-IiyRsSaZmxcAcigpxwoiE1CtNO4CidJKnj0dXxmx9aAo

რეგისტრაციის ვიდეოინსტრუქცია: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKYM6NPZCvE

 Science Direct - მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect  ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები https://www.sciencedirect.com/  

 Scopus –  მოიცავს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს 1995 წლიდან დღემდე.  ის მოიცავს 5000-ზე მეტი გამომცემლის 21000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტი ჩანაწერი. მომხმარებელს საშუალება ეძლევა დადგინოს, გაანალიზოს და ვიზუალურად წარმოადგინოს კონკრეტული ავტორის/სტატიის ციტირების მაჩვენებელი  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic  

 Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core) - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

 e-Duke Journals Scholarly Collection (https://www.dukeupress.edu/ )- მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

 Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/) – წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.  

 European Respiratory Journal (https://erj.ersjournals.com/ ) - კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება - წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს.

 IMechE Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE) – წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში.

 Mathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/) - მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით, ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია.

 Openedition Journals (https://www.openedition.org/ ) -წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

 Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) - წარმოდგენილია ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

 SAGE Journals (https://journals.sagepub.com) - წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

 The Company of Biologists' Journals (https://www.biologists.com/?fbclid=IwAR1yyZgcMg4_DGnhqCzSCLSMC2o56bA9Z5juXbGU1Vhkt5BPWjo4GhSYXR8) - წარმოგიდგენთ ჟურნალს, რომელიც მოიცავს განვითარების, უჯრედული მეცნიერების და ექსპერიმენტული ბიოლოგიის სფეროებს.

 

ელექტრონული ბიბლიოთეკა

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს აკადემიის ბიბლიოთეკის ელექტრონული წიგნებით: http://library.eta.edu.ge/#/auth/sign-in.

მსოფლიოს ელექტრონული ბიბლიოთეკები, მონაცემთა ბაზები

მსოფლიოს ციფრული ბიბლიოთეკა - https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/

ელექტრონული ბიბლიოთეკა პროექტი "გუტენბერგი" - https://www.gutenberg.org/

ელექტრონული ბიბლიოთეკა Bookyards  https://www.bookyards.com/en/welcome

ელექტრონული ბიბლიოთეკა Scribd - https://www.scribd.com/home

ელექტრონული ბიბლიოთეკა - ინტერნეტ არქივი Internet Archieve - https://archive.org/

ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა Digital Library of Science - http://fs.unm.edu/eBooks-otherformats.htm

მსოფლიო ბანკის ელექტრონული ბიბლიოთეკა - https://elibrary.worldbank.org/

ავსტრალიის კულტურული მემკვიდრეობის აუდიოვიზუალური ონლაინ არქივი - https://aso.gov.au/education/

ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკის ელექტრონული წიგნები - https://www.nypl.org/books-music-movies/ebookcentral

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ელექტრონული წიგნების ბიბლიოთეკა - https://www.el.ge/

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა - https://library.iliauni.edu.ge/elibrary/

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ბიბლიოთეკა - https://ebooks.tsu.ge/

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო პუბლიკაციები - https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi?fbclid=IwAR23YoFTe29lSYWkSrkM0KD9G_-K84nT8nkvvCVaKvVMLXsqazrIYQ_8oJk

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ციფრული ბიბლიოთეკა - https://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ციფრული ბიბლიოთეკა -http://dspace.gela.org.ge/

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა - https://elibrary.sou.edu.ge/

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ელექტრონული ბიბლიოთეკა - https://gnta.ge/ge/publications/

 

BioOne Complete  - აერთიანებს 200 დასახელების ჟურნალს ბიოლოგიაში, ეკოლოგიასა და გარემოს შემსწავლელ მეცნიერებებში.

New England Journal of Medicine აერთიანებს სამედიცინო მიმართულების ჟურნალბს კარდიოლოგიაში, ენდოკრინილოგიაში, გასტროენტეროლოგიაში, გენეტიკაში, ჰემატოლოგიაში, ონკოლოგიაში, ინფექციურ დაავადებებში, ნერვოპათოლოგიასა და სხვა არაერთ სამედიცინო მიმართულებაში.

doaj.org - ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შედის სოციალურ, ჰუმანიტარულ პოლიტიკურ, ტექნიკურ, სამართლის, სფეროში შემავალი პერიოდული გამოცემები.

www.opendoar.org - ღია წვდომის მოანცემთა ბაზა აერთიანებს მსოფლიოში ღია საცავების ჩამონათვალს. ამ ბაზის მეშვეობით შეგიძლიათ, მოძებნოთ ღია წვდომის ონლაინ საცავები, გაეცნოთ ღია საცავების ჩამოათვალს, მათ სტატისტიკას და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი მასალა;

roar.eprints.org - ღია წვდომის სამეცნიერო პროდუქციის საძიებო ბაზა, რომელშიც შესაძლებლობა გაქვთ, მოძებნოთ თქვენთვის სასურველი რესურსი, პუბლიკაცია, წიგნი, მონაცემები, ბაზები და ა. შ

 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

 

დიდი თამაში კავკასიის რეგიონში, გლობალური და რეგიონალური ძალები, მათი ინტერესები და მოქმედების სტრატეგია

უნივერსიტეტთა შორის სტუდენტური კონფერენცია 2021 წლის აქტუალურ საკითხებზე

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში; ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს; მართვის თანამედროვე გამოწვევები

ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები

რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგია დაკავკასიის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევები

სამეცნიერო - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები

საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწევრიანებისათვის

გლობალური - რეგიონალური უსაფრთხოების გამოწვევები და თავდაცვის ძალები

უნივერსიტეტთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია 2020 წლის აქტუალურ საკითხებზე

შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გამოწვევები