სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრი

ცენტრის ამოცანა და სამხედრო მომზადების განვითარების როლი

ამოცანა და იუნკერებზე/მსმენელებზე სამხედრო მომზადების განვითარების როლი

ამოცანა: სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრის ამოცანაა, იუნკერთა/მსმენელთა მაღალი აკადემიური მოსწრებისათვის, არსებული სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სასწავლო პროცესის  დაგეგმვა, ორგანიზება, მეცადინეობების ჩატარება და მონიტორინგი.

 სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრის ინსტრუქტორები:

 1. იუნკერებს/მსმენელებს უტარებენ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს, შესაბამისი სპეციალობის მოწყობილ სასწავლო კლასებში;
 2. ხდება საქართველოს თავდაცვით ძალებში არსებულ და NATO-ს წევრ ქვეყნების სამხედრო საშუალებების გაცნობა სამხედრო ტოპოგრაფიის, სამხედრო საინჟინრო და საცეცხლე მომზადებაში.
 3. ასევე ხდება სამხედრო ადმინისტრაციის და სამხედო სამართლის მეცადინეობის ჩატარება და გაცნობა საქართველოს პრეზიდენტის, მინისტრის და თავდაცვით ძალების მეთაურის ბრძანებების.
 4. საქართველოს თავდაცვით ძალებში არსებული საბრძოლო მომზადების ორგანიზების სახელმძღვანელო გაცნობა და შესწავლა.

 სასწავლო სიმულაციური ჯგუფის სასწავლო კლასებში გაეცნობიან და შეისწავლიან

 1. ოცეულის სასროლი იარაღების ნორმალურ მოხვედრამდე მიყვანას, ტექნიკურ მომსახურებას, გაუმართაობის დადგენას, ხარვეზების თავიდან აცილებას და აღმოფხვრას, ასევე ოცეულის საბრძოლო სროლების მომზადებას.
 2. სხვადასხვა შეიარაღებას, ვიზუალურად, მის ტაქტიკურ-ტექნიკურ მახასიათებლებს.
 3. ათეულის შეიარაღების იარაღის გამოყენებით სიმულაციური სროლების ჩატარებას.
 4. საველე სწავლების დროს ათეულის და ოცეულის ტაქტიკური მეცადინეობის ჩატარება  MILES (მრავალ ინტეგრირებული ლაზერული დაზიანების სისტემა) გამოყენებით.
 5. პრაქტიკული მეცადინეობა ათეულის დონეზე ALFONSO 2M-ის დახმარებით.
 6. არტილერიის ცეცხლის გამოძახება ALFONSO 2M -ის დახმარებით.
 7. არტილერიის ცეცხლის გამოძახება სხვადასხვა ნაღმტყორცნების მეშვეობით.
 8. პეინტბოლით შეჯიბრი და სხვადასხვა ტაქტიკური საბრძოლო ვარჯიშების შესრულება ღია და დახურულ დარბაზში;
 9. მაკეტის მომზადებას თეორიულად და პრაქტიკულად.
 10. მაკეტის გამოყენების დახმარებით ათეულის და ოცეულის ბრძანების გაცემა.
 11. სასროლეთის მაკეტის დახმარებით სასროლეთზე განლაგებული შენობა ნაგებობების დანიშნულება და სასროლი ბანების მოწყობა;
 12. მაკეტის დახმარებით ოცეულის ზომის ქვედანაყოფით საპატრულო ოპერაციების შესრულების თანმიმდევრობა.