სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრი

ღონისძიებები უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლასთან

BCT კურსი

 • სამხედრო ტოპოგრაფია;
 • სამხედრო საინჟინრო მომზადება;
 • საცეცხლე მომზადება (სასწავლო სროლები და სასწავლო სროლების ჩატარებამდე სიმულაციური მეცადინეობები M-4);

 საკანდიდატო კურსი

 • საერთო საჯარისო ტაქტიკა;
 • საველე სწავლების დროს ათეულის და ოცეულის ტაქტიკური მეცადინეობის ჩატარება  MILES (მრავალ ინტეგრირებული ლაზერული დაზიანების სისტემა) გამოყენებით.
 • სამხედრო ტოპოგრაფია;
 • საცეცხლე მომზადება (სასწავლო სროლები და სასწავლო სროლების ჩატარებამდე სიმულაციური მეცადინეობები M-4, RPG-7 და PKM იარაღების დახმარებით);
 • პეინტბოლით შეჯიბრი და სხვადასხვა ტაქტიკური საბრძოლო ვარჯიშების შესრულება ღია და დახურულ დარბაზში;
 • საბრძოლო მომზადების ორგანიზება;
 • სამხედრო საინჟინრო მომზადება;
 • მასობრივი დაზიანების იარაღი.
 • საარტილერიო მომზადება (ALFONSO 2M დახმარებით არაპირდაპირი ცეცხლის გამოძახება);
 • სამხედრო ადმინისტრაცია;
 • სამხედრო სამართალი;