მმართველობა

რექტორის მოადგილე

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორის მოადგილე

პოლკოვნიკი დავით რაზმაძე

 განათლება:

სამოქალაქო

2017 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი;

1996-2001 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემია.

სამხედრო

2011-2013 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ,,გენერალური შტაბის აკადემია'';

2000-2001 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამხედრო აკადემიის ოფიცრის კურსი (საერთო საჯარისო);

1998-2000 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამხედრო აკადემია;

1996-2001 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემია. 

 კურსები:

2013  ევროპის უსაფრთხოების კურსი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

2006  შტაბის ოფიცრის კურსი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

2004  შეიარაღებული ძალები თანამედროვე მსოფლიოსა და დემოკრატიულ გარემოში, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა.

  ჯილდოები:

2018 - მედალი ,,გენერალი კვინიტაძე“;

2018  - მედალი ,,სამშობლოსათვის თავდადებული";

2015 - მედალი ,,გენერალი მაზნიაშვილი";

2009-2013 - მედალი ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში უმწიკვლო სამსახურისათვის“ (I და II ხარისხი);

1999 - მედალი ,,უმწიკვლო სამსახურისათვის“ (ბრინჯაო), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა.