ინფორმატიკა

აკადემიური პერსონალი

ინფორმატიკის მიმართულება

მანანა მაღრაძე - პროფესორი

ალექსი ბურდულაძე - პროფესორი

ნანი არაბული - ასოცირებული პროფესორი

რომეო გალდავა - ასოცირებული პროფესორი

დავით გულუა - ასოცირებული პროფესორი

გიორგი მუშკუდიანი - ასისტენტ-პროფესორი

გიორგი საზანდრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი

ლელა ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი