იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი

სამხედრო საქმე

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა სასწავლო ბატალიონში ჩარიცხული იუნკერი, სწავლის პერიოდში სწავლობს სამხედრო საქმის ისეთ დისციპლინებს როგორიცაა:

 • საერთო საჯარისო ტაქტიკა;
 • საცეცხლე მომზადება;
 • სამხედრო ტოპოგრაფია;
 • კავშირგაბმულობა;
 • სამედიცინო მომზადება;
 • სადისციპლინო წესდება;
 • საინფორმაციო ოპერაციები;
 • სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები;
 • CIMIC-ის ოპერაციები;
 • სტაბილურობის ოპერაციები;
 • ლოგისტიკა;
 • სამხედრო საინჟინრო მომზადება;
 • მასობრივი დაზიანების იარაღი;
 • საბრძოლო მომზადების ორგანიზება;
 • არტილერია;
 • რადიო ელექტრონული ბრძოლა;
 • საერთო საჯარისო დაზვერვა;
 • საჰაერო თავდაცვა;
 • საავიაციო მომზადება;
 • პერსონალის მართვა;
 • სამხედრო ადმინისტრაცია;
 • გენდერი;
 • ტრეფიკინგი;
 • კეთილსინდისიერება;
 • გამოცდილების გაზიარება;
 • ანტიკორუფციული მომზადება;
 • შინაგანი სამსახურის წესდება;
 • საყარაულო წესდება;
 • შეიარაღებული კონფლიქტების სამართალი;
 • ფიზიკური მომზადების მეთოდიკა;
 • სამხედრო ხელოვნება;
 • სამხედრო ხელოვნების ისტორია.

 სწავლება მიმდინარეობს როგორც თეორიული (სააუდიტორო) ასევე საველე  პრაქტიკული მეცადინეობების სახით.

ზაფხულის საველე შეკრება:

 • ჯარისკაცის ინდივიდუალური მომზადების სწავლება სპეციალური ოპერაციების ძალებში;
 • პოლკოვნიკ ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის, ზაფხულის საბაზისო კურსი;
 • შემაჯამებელი საველე სწავლება;
 • თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში სტაჟირება.

სამხედრო სწავლების მხარდამჭერი ღონისძიებები:

 • პეინტბოლი;
 • სიმულაციური სასროლეთი;
 • ალფონსო 2M;
 • ПКM-ის სიმულაციური კლასი;
 • PПГ-7-ის სიმულაციური კლასი.