იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი

იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემა

 • იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის მხარდამჭრი დოკუმენტები:
 1. იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის კონცეფცია;
 2. იუნკერის ცხოვრების გზა;
 3. დროებით თანამდებობებზე დანიშვნისა და შეფასების პროცედურები;
 4. დროებით შტატზე დანიშნულ იუნკერთა ფუნქციონალური მოვალეობები.
 • იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის პროგრამები:
 1. სამხედრო ხელმძღვანელობა;
 2. სამხედრო ხელმძღვანელობის განმავითარებელი პროგრამები;
 3. მარშების განხორციელების პროგრამა;
 4. იუნკერთა ფიზიკური მომზადების ჩატარების პროგრამა;
 5. იუნკერთა სამწყობრო მომზადების ჩატარების პროგრამა;
 6. საჯარისო სამსახურის შესრულების პროგრამა.