ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

კულტურული, სოციალური, საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებები

მსმენელები  ჩართულები არიან, ესწრებიან და მონაწილეობას იღებენ ისეთ სახის ღონისძიებებსა და აქტივობებში, როგორიცაა:

  • ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მუსიკალური ჯგუფი;
  • ხატვის წრე;
  • სტუდენტური კვირეულებში საზღვარგარეთ სამხედრო სასწავლებლებში;
  • ინტელექტუალური თამაშები;
  • სატელევიზიო გადაცემები;
  • თავდაცვის ძალების ეგიდით ჩატარებული სპორტული შეჯიბრებები;
  • ოფიციალურ დღესასწაულებთან და ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენებთან დაკავშირებული ცერემონიები;
  • გაცობითი სახის ვიზიტები სახელმწიფო, საკანონმდებლო უწყებებსა და კულტურულ-რელიგიური დანიშნულების მქონე დაწესებულებებში;
  • შეხვედრები თავდაცვის ძალების მაღალი რანგის პირებთან, სახელმწიფო მოხელეებთან, უცხოელ სტუმრებთან, კულტურისა და მეცნიერების წარმომადგენლებთან;
  • თეატრი და კინო.