ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

მიმოხილვა

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის მიზანია თავდაცვის ძალებისა და ქვეყნის ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სამხედრო განათლების, მაღალი ეთიკის, მტკიცე მორალისა და ლიდერის თვისებების მქონე ოფიცერთა კორპუსის მომზადება.

კურსზე მიიღებიან უმაღლესი განათლების მქონე სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები სამედიცინო და ფსიქოლოგიური შემოწმების, ფიზიკურ მომზადებასა და ზოგად უნარებში ტესტირების ჩაბარების და გასაუბრების შედეგად.

კურსის პროგრამა მოიცავს საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსს (9 კვირა) და საგანმანათლებლო პროგრამას (41 კვირა). ამათგან 10 კვირა დაეთმობა საველე პრაქტიკული მეცადინეობებს.

კურსის განმავლობაში მსმენელები შეისწავლიან საჯარისო წესდებებს, საცეცხლე მომზადებას, საერთო საჯარისო ტაქტიკას, სამხედრო ტოპოგრაფიას და საქართველოს სამხედრო ისტორიას. მსმენელები აგრეთვე შეისწავლიან  სამხედრო საინჟინრო მომზადების, კავშირგაბმულობის, ლოგისტიკის, არტილერიის, სამედიცინო მომზადების, საერთო საჯარისო დაზვერვის, პერსონალის მართვის, შეიარაღებული კონფლიქტების სამართლისა და საბრძოლო მომზადების ორგანიზების საფუძვლებს.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელებს მიენიჭებათ სამხედრო წოდება „ლეიტენანტი“ და ისინი სწავლას სამხედრო სპეციალიზაციის კურსებზე გააგრძელებენ.