ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

მიღება

ამჟამად კურსზე მიღება არ მიმდინარეობს