დისტანციური სწავლების ცენტრი

დისტანციური სწავლების ისტორიის მოკლე მიმოხილვა

დისტანციური სწავლება არ წარმოადგენს  თანამედროვე ფენომენს განათლების მიმართულებით, არამედ ის რეალურად თარიღდება ჯერ კიდევ 1728 წლით, როდესაც ბოსტონში მასწავლებელმა,  კალებ ფილიპსმა შესთავაზა სტუდენტებს შორტლენდის გაკვეთილები ყოველკვირეული ფოსტით გაგზავნილი გაკვეთილებით ჩაენაცვლებინათ.  1840-იანი წლების დასაწყისში, ინტერნეტის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე, ისააკ პიტმანი, ბრიტანელი განმანათლებელი, ასევე ასწავლიდა სტენოგრამას მიმოწერის კურსების მეშვეობით. დისტანციურ სწავლებასა და განათლებას დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ ახალმა ტექნოლოგიების განვითარებამ და საკომუნიკაციო საშუალებებზე წვდომამ ასმაგად გაზარდა  დისტანციური სწავლების პოპულარობა და მისი ფართოდ გამოყენება. დღევანდელ ეპოქაში დისტანციური სწავლება  განათლების მიწოდების თანამედროვე მეთოდია, რომელიც ხორციელდება ელექტრონული საშუალებებით და საგანმანათლებლო პროცესში ტრადიციული სასწავლო მეთოდისაგან განსხვავებით გამოიყენება ინტერნეტ ტექნოლოგიები.

 დისტანციური სწავლება აერთიანებს ისეთ ტექნოლოგიებს როგორებიცაა:

  • დისტანციური ინტერაქციული კურსები;
  • ვებინარები;
  • ფორუმები;
  • ვიდეო-გაკვეთილები;
  • ელექტრონული მასალების კატალოგები.