დისტანციური სწავლების ცენტრი

დისტანციური სწავლების სახეები და მიდგომები

დისტანციური სწავლების სახეები

 • სინქრონული სწავლება

სიქრონული სწავლების დროს სწავლის პროცესი რეალურ დროში ხდება და მოითხოვს ორ ადამიანს შორის ერთსა და იმავე დროს კომუნიკაციას.

 სწავლების დროს გამოიყენება ლაივი რეალურ დროში, აუდიო-ვიდეო კონფერენცია, მიმოწერა, გამოკითხვა.

 

 • ასინქრონული სწავლება

ასინქრონული სწავლების დროს  მოვლენები დროში დამოუკიდებელია. ონლაინ სწავლა ხდება მსმენელისთვის ნებისმიერ მისთვის სასურველ დროს.

სწავლების დროს გამოიყენება ელექტრო სახელმძღვანელოები, ბლოგი, ვიდეო გაკვეთილების ჩანაწერები , დისკუსიის ფორუმი, ელ. ფოსტა, ვებ-ტრანსლაცია

 • შერეული სწავლება

სინქრონული და ასინქრონული სწავლების ელემენტების ერთოროულად გამოყენების შესაძლენლობას გულისხმობს.  

 

რატომ დისტანციური სწავლება?

 • მოსახერხებელი
 • ხელმისაწვდომი
 • საკუთარი პროგრესის შეფასების შესაძლებლობა
 • საინფორმაციო საკომუნიკაციო 
 • ინტერაქცია და კომუნიკაცია
 • შესაძლებლობა უწყვეტი განვითარებისთვის
 • გამარტივებული სასწავლო პროცესი
 • სასწავლო პროცესების და მასალების მოქნილი განახლებისა და მიწოდების შესაძლებლობა.
 • დროის კონტროლი
 • დროის ეკონომია
 • ფინანსური რესურსების დაზოგვა
 • დამოუკიდებლად სწავლის, დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ–ჩვევების გამომუშავება.

 

დისტანციური სწავლების მიდგომები

 

 • თვითრეგულირებადი სწავლება

სწავლების დროს მსმენელებს შეუძლიათ მასალებზე წვდომა ონლაინ სასწავლო პლატფორმიდან. მსმენელებს თავისუფლად შეუძლიათ ისწავლონ საკუთარი ტემპით და განსაზღვრონ ინდივიდუალური საჭიროებები და ინტერესების საფუძველზე სწავლების გზები.

 

 • ინსტრუქტორის ჩართულობა

კურსის დაგეგმვასა და გახორციელებას უზრუნველყოფს ინსტრუქტორი ან/და ფასილიტატორი ონლაინ სასწავლო პლატფორმის საშუალებით. კურსის მსმენელებს ისევე როგორც, ფასილიტატორებსა და ინსტრუქტორებს შესაძლებლობა აქვთ კომუნიკაციისათვის გამოიყენონ საშუალებები, როგორიცაა: ელ.ფოსტა, სადისკუსიო ფორუმი, ჩეთები, გამოკითხვები, დაფები, პროგრამების გაზიარება და აუდიო და ვიდეო კონფერენციები.