დისტანციური სწავლების ცენტრი

ცენტრი ადმინისტრირებას უწევს აკადემიის სასწავლო რესურსებს

  • დისტანციური სწავლების ცენტრი უზრუნველყოფს ILIAS სასწავლო პლატფორმის  გამართულ მუშაობას და პასუხისმგებელია კურსების მასალების პლატფორმაზე ატვირთვაზე, რათა ის ხელმისაწვდომი გახდეს სტუდენტებისთვის.
  • ცენტრი ეხმარება ლექტორს და იუნკერებს სწავლის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრაში.


რას შესთავაზებს ცენტრი მსმენელებს

დისტანციური სწავლების ცენტრი მსმენელებს შესთავაზებს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად სხვადასხვა  პრიორიტეტულ კურსებს, რომლებიც ორიენტირებული იქნება სამხედრო მოსამსახურის განათლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მათთვის ახალი ინოვაციური მეთოდების საშუალებით განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე.

 ცენტრის სამომავლო გეგმები

დისტანციური კურსების შექმნა თავდაცვის ძალებისთვის;

ვიდეო რგოლების მომზადება და საგანმანათლებლო პლატფორმაზე განთავსება;

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროცესის მხარდაჭერა.

სხვადასხვა უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და  ერთოებლივი პროექტების განხორციელება.

 საერთაშორისო თანამშრომლობა

ცენტრი დაარსების დღიდან თანამშრომლობს  ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ნატოს თავდაცვის განათლების განვითარების პროგრამასთან NATO-The Defence Education Enhancement Programme (DEEP), ჯეფერსონის ინსტიტუტთან და უკრაინის ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტთან.