მობილობა აკადემიაში

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხორციელდება მხოლოდ შემოდგომის გარე მობილობა, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით დადგენილ ადმინისტრაციულ ვადებში. გარე მობილობით გადმოსული იუნკერები სწავლას პირველი კურსიდან დაიწყებენ.