მობილობა აკადემიაში

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურზე ხორციელდება შიდა მობილობა. ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხორციელდება მხოლოდ შემოდგომის გარე მობილობა.

გარე მობილობით გადმოსული იუნკერები სწავლას იწყებენ პირველი კურსიდან.