დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

წამყვანი უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც უზრუნველყოფს შეიარაღებული ძალებისა და ქვეყნის ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის უმაღლესი აკადემიური და სამხედრო განათლების, მაღალი ეთიკის, მტკიცე მორალისა და ლიდერის თვისებების მქონე ოფიცერთა კორპუსის მომზადებას.