სერვისები

კონფერენციები

სერჟანტთა სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „სერჟანტთა კორპუსის როლი თავდაცვის ძალების განვითარებაში და გაძლიერებაში ''

სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ცივი ომის დასრულების შემდგომი პერიოდის ომების, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია და საქართველოს თავდაცვის ძალების წინაშე არსებული გამოწვევები''

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები: ინფორმატიკის მიმართულებაზე ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს’’, მენეჯმენტის მიმართულებაზე ,,მართვის თანამედროვე გამოწვევები’’ ხოლო თავდაცვასა და უსაფრთხოების მიმართულებაზე ,,ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში’’

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები“

სტუდენტური კონფერენცია ,,რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგია და კავკასიის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევები''

სამეცნიერო კონფერენცია „ცოდნას მივყავართ გამარჯვებამდე“

სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწევრიანებისათვის''

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ევროპულ-ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები''

სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ევროპულ - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები''

სამეცნიერო კონფერენცია აკადემიაში